Розвиток енергозберігаючих технологій

Впровадження екологічних ініціатив
03.07.2018
Покращення Житлово-комунальних послуг
12.07.2018

Розвиток енергозберігаючих технологій

Розвиток енергозберігаючих технологій
В останнє двадцятиріччя енергетика забезпечувала зростання добробуту в світі приблизно в рівних частках за рахунок збільшення виробництва енергоресурсів і поліпшення їх використання і в розвинених країнах заходи з енергозбереження давала 60-65% економічного зростання. В результаті енергоємність національного доходу зменшилася за цей період в світі на 18% і в розвинених країнах — на 21-27%. Не випадково докорінне підвищення енергетичної ефективності економіки (системних заходів з енергозбереження) є центральним завданням енергетичної стратегії країни. Енергетична стратегія передбачає інтенсивну реалізацію організаційних і технологічних заходів економії палива і енергії, тобто проведення цілеспрямованої енергозберігаючої політики.
Близько 60-65% потенціалу енергозбереження мають галузі ПЕК, інших галузях промисловості та будівництві, в житлово-комунально секторі 25-30% , в сільському господарстві- 3-5%, в секторі послуг – 5-10%.
Стратегічна мета енергозбереження одна і випливає з його визначення — це підвищення енергоефективності у всіх галузях, у всіх поселеннях і в країні в цілому. І завдання — визначити, якими заходами і наскільки можна здійснити це підвищення.
Цілі енергозбереження збігаються і з іншими цілями муніципальних утворень, таких як поліпшення екологічної ситуації, підвищення економічності систем енергопостачання та ін.
Зниження споживання дозволяє забезпечувати підключення нових споживачів при мінімальних капітальних витратах на розвиток інфраструктури і знімає проблеми виділення земельних ділянок під нове будівництво об’єктів генерації, відчуження санітарно-захисних зон і т.д., що в цілому позитивно позначається на містобудівній розвитку.
В даний час використання енергозберігаючих технологій стає дуже важливим і сприяє поліпшенню економічної ситуації не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. А якщо взяти до уваги, що запаси корисних копалин не безмежні, і рано чи пізно, але людство зіткнеться з гострим дефіцитом природних ресурсів, то енергозберігаючі технології, безсумнівно, тільки сприяють поліпшенню екологічної ситуації в цілому.
Енергозберігаючі технології непомітно витісняють з нашого життя більш марнотратне обладнання, замінюючи його на сучасне економне.
Якщо використовувати енергозберігаючі технології на кожному підприємстві, то витрати на електроенергію знизяться в рази, а, відповідно, зниження споживання електричної енергії, виключає побудову нових об’єктів генерації, що тільки позитивно позначиться на стані навколишнього середовища.
В останні роки вчені прийшли до висновку, що збільшити енергетичну ефективність житлово-комунальних і виробничих об’єктів можна тільки, якщо активно почати впроваджувати в експлуатацію нові енергозберігаючі технології. Все прогресивне людство, наприклад, більшість європейських країн, вже кілька десятиліть успішно застосовують альтернативну енергетику не тільки на підприємствах, але і в побуті. Цей досвід показує ефективність застосування таких технологій в реальності, тому не дивно, що нові енергозберігаючі технології стали об’єктом пильного інтересу для більшості прогресивних підприємців.
Завдання активно впроваджувати і використовувати енергозберігаючі технології в Україні стоїть досить гостро на сьогоднішній день, перш за все через постійне зростання вартості енергоресурсів. До того ж не слід забувати про важку екологічну ситуацію в країні і на планеті в цілому. А використання енергозберігаючих технологій відразу вирішує ці дві головні проблеми — забезпечення безкоштовної і відновлюваною енергією, не завдаючи жодної шкоди довкіллю.
Слід так само відзначити, що для ефективного впровадження всіх самих новітніх досягнень науки, в нашій країні є всі необхідні умови. Кліматичні та погодні умови в різних частинах України. Крім цього, впроваджувати енергозберігаючі технології в Україні допомагає також багатий асортимент подібного обладнання, який пропонує сучасний ринок. Єдиний момент, який заважає швидкому й ефективному переходу на енергетику майбутнього — це не готовність багатьох зробити перший крок в сторону прогресу.