Мета та напрями

МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Мета та цілі Організації – є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних (економічних, соціальних, культурних та інших) інтересів громадян та своїх членів, а також сприяння всебічному розвитку шляхом організації та участі в соціальних, культурних та інших заходах на території України та за кордоном.


Для досягнення цієї мети Організація здійснює діяльність в наступних напрямках:

Розробка проектів і програм, що спрямовані на захист прав та інтересів громадян; залучення громадян до занять спортом; залучення інвалідів до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією; самостійне і спільне з іншими особами та організаціями проведення презентацій, таборів, обмінів, конкурсів, конференцій, змагань, турнірів, лекторій, круглих столів, виставок, консультацій тощо, спрямованих на реалізацію мети Організації, з залученням представників громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя; збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі наукового та прикладного характеру; сприяння членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації тощо; розвиток міжнародної співпраці, зокрема, між українськими та закордонними вченими, аналітиками, фахівцями, громадськими і політичними діячами, міжнародними та міжрегіональними неурядовими організаціями; здійснення просвітницької та освітньо-методичної діяльності; вступ у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі; обмін інформацією, досвідом та спеціалістами з іноземними та міжнародними організаціями; у інших напрямках, якщо це не суперечить законодавству України.

Побудуємо МІСТО нашої МРІЇ разом!

Контакти